top of page

Missie

 

Ask for consent is een initiatief dat jongeren wil sensibiliseren rond wederzijdse toestemming. 

Het is een initiatief voor en door jongeren die elkaar bewust maken over het belang van consent.

Dit doen ze door dit thema bespreekbaar te maken op een ludieke en laagdrempelige manier.

De boodschap die we willen meegeven is: respecteer elkaars grenzen!

ZONDER JA, IS HET NEEN!

Wederzijdse toestemming is voor Ask For Consent de basis van onze seksuele opvoeding. We zetten in op preventie aangezien seksueel geweld nog steeds een zeer groot maatschappelijk probleem is.

Door te werken aan een cultuur waar consent de norm is, proberen we seksueel geweld de wereld uit te helpen.

Visie

bottom of page